• Er revisor skeptisk nok ? En casestudie av Lundekonkurse 

      Andresen, Madelen; Waldenstrøm, Petter Alexander (Master thesis, 2015)
      Finanstilsynet har uttrykket bekymring om mangelfull vurdering av fortsatt drift forutsetningen, samt funnet svakheter hos revisor i forbindelse med manglende profesjonell skepsis, for stor tillit ...