• Verdidrivere for børsnotert og ikke-børsnotert næringseiendom 

      Yttervik, Anders (Master thesis, 2008)
      Denne utredningen ser nærmere på de viktigste faktorene for avkastningen i børsnotert og ikke-børsnotert næringseiendom ved hjelp av korrelasjonsanalyser med ulike ledetider. Børsnotert næringseiendom representeres ved ...