• Avveininger ved bruk av ulike tilknytningsformer i oljebransjen 

      Zeiler-Sørensen, Sarah Louise (Master thesis, 2016-03-29)
      Denne studien ser nærmere på hvordan endringer i oljesektoren påvirker rekruttering, ansettelsesforhold og bruk av ulike tilknytningsformer i denne bransjen. I lys av dette analyseres og diskuteres omfang og motiv, r ...