• Verdivurdering av et oljeprosjekt : en realopsjonstilnærming 

      Aven, Sindre (Master thesis, 2010-06)
      Denne utredningen tar for seg hvordan realopsjonsteori kan brukes for å verdivurdere et oljeprosjekt. Spesielt fokuseres det på å konstruere en modell som er intuitiv og lett anvendbar for beslutningstakere. Først gis ...