• Lederroller: Balanse og dilemmaer for ledergrupper i skolen 

   Damm, Kjetil; Mulelid, Erlend Godø (Master thesis, 2021)
   Vi har i vår oppgave studert ledergrupper i skolen. Vi har sett på hvorledes ledergruppene håndterer balanse og dilemmaer mellom ulike lederroller. Vi har i den sammenheng benyttet lederroller fra PAIE-modellen (Adizes, ...
  • Rektor – hvem er sjefen din? Utforming og utføring av områdelederrollen i Bergen Kommune 

   Savland, Tove Elin (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven settes søkelyset på et av leddene som hierarkisk ligger mellom rektor og skoleeier i Bergen kommune. I store kommuner er det gjerne en stor administrativ stab som utøver skoleeier funksjonen i samsvar ...
  • Teamkontrakt : En studie om team og psykologisk trygghet 

   Sundnes, Hilde Kartveit; Lindanger, Hanne Rosså (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven har vi valgt å forske på teamkontrakt, etablerte lederteam og psykologisk trygghet. Gjennom undervisningen ved Norges Handelshøyskole (NHH), ble vi introdusert for teamkontrakt som en anbefalt oppstartsaktivitet ...