• Endrer sosial interaksjon kjøpsatferd? : stigmakostnader i varehandelen 

      Huseby, Einar B.; Olden, Andreas (Master thesis, 2014)
      Gjennom en analyse av salgsdata fra dagligvarebutikker finner vi at sosial interaksjon påvirker kjøpsatferd. Ved å gå fra bemannede kasser til selvscanningskasser øker salget av varer som er usunne og personlige, mens ...