Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSøberg, Vegard
dc.date.accessioned2014-04-01T09:09:26Z
dc.date.available2014-04-01T09:09:26Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/193390
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har til hensikt å gi større innsikt i coachende ledelse og hvordan det kan påvirke prestasjonskulturen i organisasjoner med hovedfokus på kunnskapsdeling. Temaet kunnskapsledelse behandles også siden undersøkelsen foregår i en kunnskapsintensiv bedrift. Problemstillingen studeres i dybden gjennom en kvalitativ komparativ casestudie av to ledere og noen av deres medarbeidere. Samtlige har ingeniørutdanning på bachelor eller masternivå. Skillet mellom coachende og autokratisk ledelse slik det blir fremstilt i teorien stemmer ikke overens med funnene i undersøkelsen. Coachende ledelse blir derfor utvidet til situasjonsbestemt coachende ledelse for å ta hensyn til kontekstuelle faktorer som påvirker lederens handlingsrom for å coache. Et annet funn er ulikheten hos kunnskapsmedarbeiderne som resulterer i undergruppene «Teknokraten» og «Administratoren». De danner ytterpunktene langs et kontinuum hvor profesjon, personlighet og erfaring er de mest fremtredende faktorene. Dette styrker betydningen av situasjonsbestemt coachende ledelse. Undersøkelsen avdekker også et skille mellom intern og ekstern kunnskapsdeling som er lite beskrevet i litteraturen. Situasjonsbestemt coachende ledelse ser ut til påvirke begge delingsformene positivt. For deling utad indikerer dataene at lederens påvirkning vil være av spesielt stor betydning gjennom aktiv involvering. Situasjonsbestemt coachende ledelse har en iboende fleksibilitet i kraft av sine ulike dimensjoner som er nødvendig i dagens kunnskapssamfunn. Denne ledertilnærmingen vil derfor kunne styrke organisasjoners prestasjonskultur gjennom fokus på kunnskapsdeling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.titleCoachende ledelse og prestasjonskultur : hva er en coachende leder og hvordan kan en coachende leder påvirke kunnskapsdelingen i kunnskapsintensive bedrifter?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel