Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjørndal, Endre
dc.contributor.authorEspedal, Linn Kristin
dc.contributor.authorHallaråker, Tomas
dc.date.accessioned2017-09-11T11:19:01Z
dc.date.available2017-09-11T11:19:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454040
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å gi en god og detaljert innsikt i Nygårdstangen godsterminal, hvor fokuset er på operasjonell ytelse. Motivasjonen har hele tiden vært å kartlegge den reelle makskapasiteten på Nygårdstangen, og undersøke hvorvidt det er mulig å effektivisere systemet uten å investere i økt kapasitet på jernbanesporene. Gjennom RailCombi, som er én av to terminaloperatører på Nygårdstangen, har vi fått mulighet til å innhente primærdata på de operasjonelle aktivitetene, noe som har gjort oss i stand til å utvikle en simuleringsmodell av terminalen. Vi analyserer derfor terminalens ytelse, hvor vi også eksperimenterer med systemet for å øke presset på ressursene. Systemet består av ressurser knyttet til behandling av tog, samt ressurser knyttet til håndtering av lastebiler. I analysen finner vi at det er ressursene knyttet til togene som er de største flaskehalsene i systemet, og at det ikke er mulig å effektivisere systemet uten å endre ruteplanen. Det er derimot mulig å effektivisere håndteringen av lastebiler, hvor vi finner at RailCombi kan redusere håndteringsressursene, men fortsatt tilby lastebilene en tilfredsstillende service. Vi ser også at Green Cargo kan tilby lastebilene en bedre service, dersom de erstatter trucken med en ekstra reachstacker. Videre avdekker analysen at ankomstratene til lastebilene påvirker containervolumet som fraktes mellom Alnabru og Bergen. Her viser resultatene at en høy ankomstrate er fordelaktig for systemet med hensyn til containervolum, men at servicetidene til lastebiler som skal hente containere samtidig påvirkes negativt. Vi ser at en løsning kan være å ha høye ankomstrater på lastebiler som skal levere containere, og lavere ankomstrater på lastebiler som skal hente containere. Dette fordi togene ankommer hyppig og med korte mellomrom, hvilket skaper et høyt press på håndteringsutstyret i forbindelse med henting av containere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleOperasjonell analyse av Nygårdstangen godsterminal : en inngående beskrivelse av terminalens ytelse, med fokus på operasjonelle måltallnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel