Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorKarlsen, Elin
dc.contributor.authorHansen, Martine
dc.date.accessioned2018-09-06T07:26:25Z
dc.date.available2018-09-06T07:26:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561099
dc.description.abstractHensikten med utredningen var å finne et verdiestimat på egenkapitalen til EVRY pr. 31.12.17, samt tilhørende aksjekurs. Til dette formål ble fundamental verdivurdering benyttet som foretrukket teknikk, supplert med komparativ verdivurdering. Gjennom strategisk analyse ble det opparbeidet innsikt i makroforhold, bransjeforhold og selskapets underliggende økonomiske forhold. For analyseperioden 2013 - 2017 ble det konkludert at EVRY hadde en strategisk fordel på 10,81 %. Den primære driveren ble henført forhold felles for bransjen. Som følge av den digitale transformasjonen i næringslivet og påfølgende etterspørsel, samt høye inngangsbarrierer og begrenset konkurranse, ble ITbransjen oppfattet som en lønnsom bransje. Til tross for EVRYs høye markedsandeler og sterk tilstedeværelse innen finanssektoren, ble det observert en svekkelse av selskapets lønnsomhet grunnet ineffektiv utnyttelse av sin markedsposisjon. Selskapet befinner seg i en endringsfase hvor de utforsker satsningsområder med større vekstpotensial. Dette skyldes en delvis utdatert forretningsmodell, der selskapet ikke har evnet å generere inntekter i takt med bransjen. Basert på strategisk analyse og historiske regnskapstall ble fremtidsregnskap og fremtidskrav fastsatt. Det ble estimert at EVRY vil inneha en strategisk fordel på 4 % på lang sikt, hvilket ble henført forhold felles for bransjen i stedet for selskapets interne ressurser. IT-bransjen ble oppfattet som en lukrativ bransje med gode vekstmuligheter i fremtiden, primært drevet av teknologisk vekst. På lang sikt tiltrekkes flere aktører grunnet lavere etableringsbarrierer og trusselen fra substitutter øker, følgelig svekkes lønnsomheten. Det ble forventet at selskapet vil generere mer driftsinntekter og investere i mindre kapitalintensive forretningsområder som følge av en bedre utnyttelse av markedsposisjonen. Basert på lav historisk vekst og en krevende endringsfase det vil ta tid å høste resultater av, ble det estimert en svak ressursulempe også i fremtiden. Fundamentalt verdiestimat ble beregnet til 32,68 NOK pr. aksje pr. 31.12.17. Supplert med komparativ verdivurdering, ble det endelige verdiestimatet beregnet til 35,24 NOK pr. aksje. Basert på en aksjekurs pr. 31.12.17 på 32,50 NOK, anbefaler vi en hold-strategi gitt en feilmargin på 10 %. I løpet av våren har EVRY-aksjen avtatt og nådde en kurs på 28,50 NOK pr. 25.05.18. Ved bruk av fremskrevet verdiestimat konkluderte vi med en kjøpsanbefaling, da selskapet anses å være underpriset i markedet. Avslutningsvis påpekes det at det eksisterer en moderat usikkerhet tilknyttet verdiestimatet gitt simulering- og sensitivitetsanalyse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleEVRY : strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record