Show simple item record

dc.contributor.advisorKlovland, Jan Tore
dc.contributor.authorDolven, Thea Gogstad
dc.contributor.authorWeel, Thea Kristine
dc.date.accessioned2019-08-21T13:00:55Z
dc.date.available2019-08-21T13:00:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609572
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er todelt. Først undersøkes det hvorvidt selskapskarakteristikkene selskapsstørrelse, bokført verdi relativt til markedsverdi (B/M-verdi), momentum og likviditet har gitt systematisk forskjell i avkastningen til selskaper i det norske aksjemarkedet. Deretter undersøkes sammenhengen mellom avkastningen til disse selskapskarakteristikkene, gjennom Fama-French-faktorene SMB og HML, og Carharts momentumfaktor, og den fremtidige vekstraten til BNP i Norge, USA, Tyskland, Storbritannia, «Europa» og Japan. For hver selskapskarakteristikk blir aksjemarkedet sortert inn i ti porteføljer. Deretter testes det om portefølje 1 og 10 gir ulik avkastning. Små selskaper og lite likvide selskaper har gitt en høyere avkastning og risikojustert avkastning enn store selskaper fra 1981 til 2017. Dette kan forklares ved at selskapene er mer risikable. Selskapskarakteristikkene bokført verdi relativt til markedsverdi (B/M-verdi) og momentum har ikke gitt systematisk forskjell i avkastningen i perioden. Sammenhengen mellom markedets risikopremie, SMB, HML og momentum og den fremtidige vekstraten til BNP er undersøkt ved bruk av minste kvadraters metode (OLS). I samtlige land med unntak av Japan, har markedets risikopremie og vekstraten til BNP historisk sett vist seg å ha en betydelig sammenheng. SMB og HML har begge vist en sammenheng med den fremtidige vekstraten til BNP i 3 av 5 land. En mulig forklaring kan være at investorer tilpasser sine porteføljer etter hvor i konjunkturen de tror økonomien befinner seg. Sammenhengen er landsspesifikk , og varierer i styrke og etter faktorenes antall ledende kvartal. Momentum viser en svak sammenheng med den fremtidige vekstraten til BNP. SMB og HML gir mer informasjon om fremtidig vekstrate til BNP enn markedets risikopremie alene. Det kan derfor være aktuelt å ta faktorene inn i prognosemodeller for økonomisk vekst.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleAksjemarkedsinformasjon som grunnlag for prognoser for økonomisk vekst : empirisk analyse av Norge, USA, Tyskland, Storbritannia, «Europa» og Japannb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record