Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Karen Modesta
dc.contributor.authorElgen, Simon
dc.contributor.authorFyhn, Bård
dc.date.accessioned2020-06-05T12:48:02Z
dc.date.available2020-06-05T12:48:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657025
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å belyse hvordan press påvirker autentisk ledelse (AL). Et eksperiment ble utført med utvalg bestående av studenter fra Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Befalsskolen for Sjøforsvaret. En gruppeledervignett med tre ulike grader av press og Authentic Leadership Questionnaire (ALQ) ble benyttet. 163 studenter deltok, hvorav 45 % var kvinner. Gjennomsnittsalder var i aldersgruppen 21 – 24 år. Studiet er et pilotstudie både med tanke på å belyse sammenhengen mellom press og AL, samt å anvende ALQ i et eksperiment. Basert på reliabilitets- og faktoranalyser, ble en redusert versjon av ALQ benyttet i analysearbeidet. Vi finner ingen sammenheng mellom press og nivå av AL eller dens fire komponenter (selvinnsikt, relasjonell åpenhet, etisk bevissthet og balansert vurdering). To mulige hovedforklaringer presenteres. (1) Teoretisk forklaring: Økt press kan både redusere og øke nivået av AL. Faktorer som slik virker mot hverandre kan være årsaken til våre resultater. (2) Metodisk forklaring: Ved vår metode måles holdninger til AL i større grad enn utøvd AL. Å besvare ALQ ut ifra en tenkt situasjon vil ikke nødvendigvis fremprovosere reelle og langsiktige konsekvenser av ens lederstil. Andre mulige metodiske forklaringer som pekes på er liten ledererfaring i utvalget, egenvurdering og en svak norsk oversettelse av ALQ. Vi konkluderer med at det metodiske er den mest sannsynlige forklaringen til mangel på signifikante funn. Videre konkluderes det med at til tross for metodiske utfordringer, kan ALQ benyttes i eksperimentelle studier i fremtiden. Våre metodiske erfaringer er særlig vektlagt i oppgaven og vi anbefaler fremtidig forskning å bygge videre på disse. Nøkkelord: Autentisk ledelse, press, Authentic Leadership Questionnaire (ALQ)en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.subjectautentisk ledelseen_US
dc.titleAutentisk ledelse under press : hvordan påvirkes ens ledelse når tiden renner ut og konsekvensene stiger? : et eksperiment basert på en gruppeledervignetten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel