Show simple item record

dc.contributor.advisorSteinshamn, Stein Ivar
dc.contributor.advisorSandal, Leif Kristoffer
dc.contributor.authorMartinsen, Maren Hornes
dc.contributor.authorSongve, Maria Bjørsvik
dc.date.accessioned2020-09-28T10:04:30Z
dc.date.available2020-09-28T10:04:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679921
dc.description.abstractFremtidsutsiktene for helsesektoren viser at etterspørsel for helsetjenester øker stadig. En sentral politisk målsetning innenfor norsk helsesektor er å tilrettelegge for at flere innbyggere skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Hjemmesykepleietjenesten bidrar til denne målettingen ved å yte nødvendig helsehjelp til pasienter i eget hjem. Som følge av økt etterspørsel, øker også kostnader for produksjon av tjenesten. Med utgangspunkt i regnskapstall for 2019, er formålet med denne utredningen å vise Etat for hjemmebaserte tjenester i Bergen kommune hva man bør fokusere på for å gjøre produksjonen mer kostnadseffektiv. Ved å fremstille kostnadsvariasjoner kan utredningen fasilitere til læring mellom enhetene ved bruk av beste praksis. Vi vil gjennom utredningen besvare problemstillingen Hva kan forklare kostnadsvariasjoner mellom enheter som leverer hjemmesykepleietjenester i Bergen kommune i 2019?. Studien tar utgangspunkt i data knyttet til regnskap, aktivitet og ansatte for seks ulike enheter for hjemmebaserte tjenester i Bergen kommune. Gjennom en utforskende og bekrivende tilnærming har vi gjennomført analyser av enhetenes lønnskostnader, produktivitet og aktiviteter, samt sett på andre faktorer som kan påvirke enhetenes kostnader, for å undersøke årsaker til kostnadsvariasjoner mellom enhetene. Våre hovedfunn er at lønnskostnader er den mest betydningsfulle kostnadsposten ettersom den i gjennomsnitt utgjør 95 % av enhetenes kostnader. Variasjoner i lønnskostnader skyldes i størst grad ulik produktivitet, men også sammensetning av ansattes kompetanse, ansiennitet og sykefravær. Enheten Fana og Ytrebygda HBT fremstår som spesielt produktiv, til tross for at enheten dekker et stort geografisk område og dermed forventes å bruke en større andel tid på omstilling. Arna og Åsane HBT har høyere kostnader for grunnlønn, variable tillegg og lavere produktivitet sammenlignet med gjennomsnitt for alle enheter, som utgjør et betydelig ufordelaktig avvik. Analysen indikerer også at det finnes skalaulemper på operasjonelt nivå og at lokasjon har betydning for enhetens kostnadsvariasjoner.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleKostnader i hjemmesykepleietjenesten : en studie for å avdekke årsaker til variasjon mellom enheter i Bergen kommuneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record