Show simple item record

dc.contributor.advisorGrytten, Ola Honningdal
dc.contributor.authorBaugerud, Ane Bjørnstad
dc.contributor.authorBull-Tornøe, Ingvild
dc.date.accessioned2021-04-07T08:21:42Z
dc.date.available2021-04-07T08:21:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2736513
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvorfor norske og internasjonale boligpriser stiger under koronakrisen. Konsekvensene av krisen har vært store for husholdninger og næringslivet, med et kraftig tilbakeslag i realøkonomien. Dette gjør det spesielt aktuelt å undersøke hvorfor boligprisene fortsetter å stige i første halvdel av 2020. For å besvare oppgavens problemstilling presenteres relevante kriser i norsk boligmarkedshistorie, alle med sentrale fellestrekk til koronakrisen. Videre studerer vi utviklingen i norske boligpriser, og sammenligner med Sverige, Tyskland, Storbritannia, Italia og USA. Vår hypotese er at stigende boligpriser i første halvdel av 2020 skyldes økt likviditet og kreditt i markedet samt produksjonsbegrensninger som følge av tiltak mot koronakrisen. Vi utfører derfor en analyse av finans- og pengepolitiske tiltak iverksatt av våre utvalgte land, og analyserer pandemiens påvirkning på BNP, husholdningers konsum, investering og arbeidsledighet. Videre utfører vi en empirisk analyse ved bruk av HP-filter. Det gjennomføres avviksanalyse av årlig og månedlig norske boligprisindekser. Deretter beregnes og sammenlignes kvartalsvis boligpris-, produksjons- og konsumgap. Avslutningsvis drøfter vi hvorvidt stigende boligpriser under krisen har eller kan føre til overoppheting, boble, krakk og finanskrise. Dette gjøres ved å drøfte funnene våre mot krise- og bobleteori, samt prisdrivere i boligmarkedet. Med bakgrunn i funn fra våre analyser konkluderer vi med at stigende boligpriser under koronakrisen i stor grad skyldes fundamentale faktorer, penge- og kredittekspansjon og produksjonsbegrensninger som følge av pandemien. Koronakrisen har forårsaket en realøkonomisk tilbudssidekrise, med overoppheting og ikke-euforiske bobletendenser i boligmarkedet. Stigende boligpriser under koronakrisen, samtidig som realøkonomien stagnerer, kan potensielt føre til krakk og finanskrise både i Norge og internasjonalt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.titleHvorfor stiger norske og internasjonale boligpriser under koronakrisen? : en kvalitativ og kvantitativ studie av koronakrisens påvirkning på norske boligpriser sett i et internasjonalt perspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record