Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Benedicte Grytte
dc.contributor.authorDahl, Øivind
dc.date.accessioned2015-04-14T08:59:03Z
dc.date.available2015-04-14T08:59:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/281620
dc.description.abstractDenne utredningen beskriveren simulering av en passiv forvaltningsstrategi for Statens Pensjonsfond Norges norske aksjeportefølje i perioden 2005-2014. Med utgangspunkt i tidligere rapporter undersøkes det i hvilken grad det er mulig for en aktør av en slikestørrelsesorden å ha en indeksnær investeringsstrategi, og hvilke implikasjoner dette vil ha for porteføljen. Simuleringsmodellen beregner daglige handler for selskapene i porteføljen med sikte på å oppnå en best mulig replikering av referanseindeksen. I tillegg anslås porteføljens indirekte kostnader som følge av markedspåvirkning. Simuleringen inkluderer også et rebalanseringsregime som skal sørge for en stabil fordeling mellom aksjer og obligasjoner gjennom perioden. Modellen tar høyde for avkastning, utbytter, emisjoner, oppkjøp, sammenslåinger, spilts og reversserte splits, spin-offs og til en viss grad kapitalnedsettelser. Simuleringen oppnår en relativ volatilitet med referanseporteføljen på 0,60 %, og en alfa på 0,1%. Replikeringsevnen varierer i løpet av perioden, og er spesielt lav rett etter de halvårlige indeksendringene til referanseindeksen og i forbindelse med rebalanseringsregimet mellom aksjer og obligasjoner. Med utgangspunkt i utredningens benyttede rammeverk, kan ikke den oppnådde alfaen forsvare det observerte risikonivået målt ved relativ volatilitet. Videre argumenteres det forat det er grunn til å forvente at en passiv forvaltningsstrategi vil lede til opportunistisk tilpasning av andre aktører, noe som vil medføre økte kostnader for Folketrygdfondet i form av markedseffekt. Det konkluderes med at en passiv investeringsstrategi ikke vil være et gunstig alternativ for forvaltningen av Statens Pensjonsfond Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titlePassiv forvaltning av Statens pensjonsfond Norge : En simulering av passiv forvaltning for Statens Pensjonsfond Norge fra 2005 - 2014nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record