Show simple item record

dc.contributor.authorHillestad, Tore
dc.contributor.authorGrönquist, Daniel Nordstad
dc.contributor.authorYttri, Birgitte
dc.date.accessioned2015-05-18T06:17:02Z
dc.date.accessioned2015-05-19T07:23:05Z
dc.date.available2015-05-18T06:17:02Z
dc.date.available2015-05-19T07:23:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2014, 17(8):35-44nb_NO
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/283720
dc.description-With permission from publisher, Fagbokforlagetnb_NO
dc.description.abstractBedrifters kapasitet til innovasjon og omstilling har gjennom en rekke studier blitt trukket frem som en viktig potensiell kilde til varige konkurransefortrinn. Samtidig viser forskning og teoretiske bidrag hvordan organisasjonskultur kan bidra til å hemme innovasjon og omstilling, ofte forklart som kompetanse- eller suksessfellen. Dette skyldes at virksomheter som over tid har oppnådd høy lønnsomhet i en bransje med en type strategi, forretningsmodell eller teknologi, vil være tilbøyelige til å utvikle en kultur som verner om fortiden og dermed virker begrensende på radikal innovasjon og omstilling. Dette skaper i neste omgang kulturell treghet og manglende evne til radikal nyskaping for å imøtekomme for eksempel teknologiutvikling, teknologibrudd eller deregulering av markeder. Kulturen som har utviklet og reprodusert gårsdagens suksess, representerer på denne måten en barriere for nødvendig innovasjon og tilpasning til radikale skifter i omgivelsene. I denne artikkelen diskuteres hvilke kulturelle utfordringer organisasjoner møter i sine bestrebelser for å tilpasse seg turbulente omgivelser, spesielt når disse krever en omfattende og gjennomgripende kulturell transformasjon. Det argumenteres for at bedrifter vil kunne oppnå konkurransefortrinn gjennom å utvikle kulturer med høy innovasjons- og tilpasningsevne, og hvordan scenarioutvikling kan bidra som et praktisk virkemiddel i denne sammenhengen. Dette underbygges og illustreres gjennom funn fra et pågående forskningsprosjekt hvor det gjøres casestudier av tre norske konsern. Felles for disse er at de konfronteres med behov for radikal innovasjon for å tilpasse seg ny teknologi og bli mer kunde- og tjenesteorienterte, og at dette innebærer betydelige kulturelle transformasjonsprosesser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherFagbokforlagetnb_NO
dc.relation.urihttp://www.magma.no/organisasjonskultur-aktivum-eller-barriere-for-radikal-innovasjon-og-transformasjon
dc.titleOrganisasjonskultur: Aktivum eller barriere for radikal innovasjon og transformasjon?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.date.updated2015-05-18T06:17:02Z
dc.source.pagenumber35-44nb_NO
dc.source.volume17nb_NO
dc.source.journalMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelsenb_NO
dc.source.issue8nb_NO
dc.identifier.cristin1206564


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record