Show simple item record

dc.contributor.authorØvergaard, Ingunn Gotland
dc.contributor.authorBonnevie-Svendsen, Marit
dc.date.accessioned2015-09-22T08:51:44Z
dc.date.available2015-09-22T08:51:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/301047
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen er å gi en intuitiv fremstilling av strukturinsentivene i den norske inntektsreguleringen av nettselskap. Tematikken er dagsaktuell og del av en større debatt rundt hva som er en hensiktsmessig organisering av kraftsystemet. I utredningen redegjør vi for det teoretiske rammeverket for NVEs effektivitetsanalyse, den norske inntektsreguleringen og insentivene i modellen. Til slutt analyseres fusjonen mellom BE Nett og Sjøfossen Energi til Nordlandsnett i 2008. Utredningen konkluderer med at det eksisterer to type strukturinsentiver. Det ene er et skalainsentiv som oppstår fordi NVE benytter en forutsetning om konstant skalautbytte i effektivitetsanalysen. Det er et positivt insentiv der selskap får tildelt høyere inntektsramme ved å nærme seg produksjonsstørrelsen som gir lavest enhetskostnader. Det andre insentivet er knyttet til kompensasjonen for harmonieffekten og skal veie opp for ulempen fusjonerte virksomheter påføres i tilfeller hvor de kommer dårligere ut i NVEs effektivitetsanalyse. Nordlandsnett oppnår en lavere skalaeffektivitet etter sammenslåingen, noe som tilsier at selskapet har fusjonert på tvers av skalainsentivet i modellen. Hvilke skalagevinster som kan realiseres avhenger imidlertid av hvilke antakelser som legges til grunn om den underliggende produksjonsteknologien. Videre viser fusjonsanalysen en positiv harmonieffekt, samtidig som Nordlandsnett oppnår en lavere effektivitetsscore og lønnsomhet etter fusjonen. I fravær av kompensasjonsordningen for harmonieffekten har selskapet derfor et disinsentiv til å fusjonere fordi den kortsiktige lønnsomheten forverres. Hvorvidt kompensasjonen for harmonieffekten jevner ut denne ulempen avhenger av hvor fort selskapet er i stand til å realisere synergier. Kostnadsdata fra de seks første årene etter fusjonen viser en betydelig reduksjon i drifts- og vedlikeholdskostnader. Likevel veier ikke den årlige kompensasjonen for harmonieffekten opp for reduksjonen i inntektsramme på kort sikt. Det forventes imidlertid at flere synergieffekter kan realiseres på sikt. Det er derfor nødvendig å følge kostnadsutviklingen over en lengre tidsperiode for å vurdere hvorvidt harmonieffekten veier opp for bortfallet i inntektsramme.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectenergy, natural resources and the environmentnb_NO
dc.titleInsentiver for en effektiv nettstruktur : den norske reguleringsmodellennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record