• An acquisition in the Nordic ferry market: rivalry or coordination on capacity? 

   Steen, Frode; Sørgard, Lars (Working paper, Working paper, 2000-12)
   The purpose of this article is to test the effect of Color Line’s acquisition of Larvik Line in September 1996. We formulate theoretical predictions for the changes in sales, capacity and capacity utilisation following an ...
  • Anatomy of cartel contracts 

   Hyytinen, Ari; Steen, Frode; Toivanen, Otto (Discussion paper;25/2012, Working paper, 2012-12)
   We study cartel contracts using data on 18 contract clauses of 109 legal Finnish manufacturing cartels. One third of the clauses relate to raising profits; the others deal with instability through incentive compatibility, ...
  • Anatomy of cartel contracts 

   Hyytinen, Ari; Steen, Frode; Toivanen, Otto (Working paper;49/13, Working paper, 2013-12)
   We study cartel contracts using data on 18 contract clauses of 109 legal Finnish manufacturing cartels whose legal status is reminiscent of e.g. the U.S Sugar Institute. One third of the clauses relate to raising profits; ...
  • Bonusprogrammer i luftfartsmarkedet : en empirisk analyse av SAS Eurobonus 

   Halvorsen, Bjørnar Sandnes; Skaug, Morten Røkeberg (Master thesis, 2016-09-02)
   Hensikten med denne masterutredningen er å undersøke hvorvidt SAS benytter fordelsprogrammet Eurobonus aktivt i forhold til konkurranseforholdene, forretnings- og fritidssegmentet og innlands- og utenlandsmarkedet. For ...
  • Cartels uncovered 

   Steen, Frode; Toivanen, Otto; Hyytinen, Ari (Discussion paper, Working paper, 2010-03)
   How many cartels are there? The answer is important in assessing the efficiency of competition policy. We present a Hidden Markov Model that answers the question, taking into account that often we do not know whether a ...
  • Cartels uncovered 

   Hyytinen, Ari; Steen, Frode; Toivanen, Otto (Working paper, Working paper, 2011-03)
   How many cartels are there? The answer is important in assessing the need for competition policy. We present a Hidden Markov Model that answers the question, taking into account that often we do not know whether a cartel ...
  • Collude, compete, or both? : deregulation in the Norwegian airline industry 

   Salvanes, Kjell Gunnar; Steen, Frode; Sørgard, Lars (Discussion paper, Working paper, 1998-10)
   The purpose of this paper is to test the nature of competition concerning price and capacity setting in the Norwegian airline industry after the deregulation in 1994. Did the two airlines, SAS and Braathens, compete on ...
  • Collude, compete, or both? : deregulation in the Norwegian airline industry 

   Salvanes, Kjell Gunnar; Steen, Frode; Sørgard, Lars (Working paper, Working paper, 2000-12)
   The purpose of this paper is to test the nature of competition concerning price and capacity setting in the Norwegian airline industry after the deregulation in 1994. Did the two airlines, SAS and Braathens, compete on ...
  • Disadvantageous semicollusion : price competition in the Norwegian airline industry 

   Steen, Frode; Sørgard, Lars (Discussion paper;27/2012, Working paper, 2012-12)
   Motivated by observations in the Norwegian airline industry in the late 90s, we develop a semicollusive model with collusion on gross prices and competition on contracts for large customers (corporate contracts). The ...
  • Do bottlenecks generate market power? : an empirical study of the Norwegian electricity market 

   Steen, Frode (Discussion paper, Working paper, 2003-12)
   The present study analyses the potential non-competitive effects of capacity restrictions – socalled bottlenecks - in the Norwegian electricity market. We specify a structural model, and econometrically identifies market ...
  • Duration of Norwegian Cartels : What influenced the duration of the legal Norwegian cartels in the period 1957-1991? 

   Lillefosse, Dag Olav (Master thesis, 2016-09-02)
   In this thesis I study the duration of cartels using data on 191 legal manufacturing cartels that was registered in the Norwegian Cartel Registry between 1957 and 1991. I find that the Norwegian manufacturing cartels ...
  • The economics of social networks : the winner takes it all? 

   Fjell, Kenneth; Foros, Øystein; Steen, Frode (2010:42, Working paper, 2010-09)
   We look at the economics of social networks. Key economic features of these are positive network effects, giving rise to positive feedback effects that may lead to a winner-takes-it-all market. Social networks’ revenues ...
  • Economies of scale in European manufacturing revisited 

   Henriksen, Espen R.; Midelfart, Karen Helene; Steen, Frode (Discussion paper, Working paper, 2001-06)
   We test for internal and external economies of scale in European manufacturing employing a more disaggregated data set than what has been used in earlier analyses, and aim to separate externalities from common business ...
  • Economies of scale in European manufacturing revisited 

   Henriksen, Espen R.; Midelfart, Karen Helene; Steen, Frode (Report, Research report, 2001-05)
   We test for internal and external economies of scale in European manufacturing employing a more disaggregated data set than what has been used in earlier analyses, and aim to separate externalities from common business ...
  • Effekten av programfordeler i lojalitetsprogrammer på programtilfredshet, programtillit, programlojalitet og butikklojalitet : en studie av ulike kundelojalitetsprogrammer og programfordeler i det norske dagligvaremarkedet 

   Godø, Inga Kristine (Master thesis, 2017)
   Dagligvarebransjen i Norge fikk i Januar 2017 et nytt tilskudd i form av lojalitetsprogrammet Æ som konkurranse til de to allerede eksisterende lojalitetsprogrammene - Trumf og Coop Medlem. I denne utredningen har effektene ...
  • Effekter av nedprising på salg og svinn : en analyse av nedprising av dagsferske brød i SPAR-butikker 

   Daae, Elisabeth; Grebstad, Ragnhild Leine (Master thesis, 2018)
   I denne masteroppgaven studerer vi effekten av et tiltak mot matsvinn i NorgesGruppen der dagsferske brød prises ned med 50 prosent den siste timen før stengetid. Matsvinn er et alvorlig problem, fordi det innebærer ...
  • Flypassasjeravgiften: en empirisk analyse av avgiftens effekter på norske innenlandsruter 

   Runsjø, Håkon Lohne; Moum, Amanda Høyen (Master thesis, 2017)
   1. juni 2016 ble det innført en flypassasjeravgift på flygninger fra norske lufthavner. Ettersom flytrafikk er en sentral del av transportnettet i Norge, skapte avgiften sterke reaksjoner. Til tross for at avgiften har ...
  • Forskning og utvikling i de maritime næringene 

   Henriksen, Espen R.; Midelfart, Karen Helene; Steen, Frode (Rapport, Research report, 2000-11)
   Potensielle samvirkegevinster mellom de maritime næringene har vært et sentralt spørsmål i norsk politisk debatt. Gjennom flere studier har forskere forsøkt å kartlegge eksistens og form av mulige samvirkegevinster. Forskning ...
  • From a regulated duopoly to a private monopoly : the deregulation of the Norwegian airline industry 

   Steen, Frode; Sørgard, Lars (Working Paper, Working paper, 2002-07)
   We explain the economics of deregulation in the Norwegian market. We observed a transition from a regulated duopoly prior to 1994 to a monopolised airline market in 2001. We explain how eight years of deregulation and ...
  • Fusjoner og konkurranse : kostnads- og etterspørselsestimering i markedsmodeller 

   Steen, Frode (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-01)
   I forbindelse med fusjons- og konkurransesaker kommer det ofte frem et behov for å kunne måle konkurranseeffektene av eventuelle bedriftssammenslåinger. Dette krever bruk av ulike markedsmodeller der økonomisk adferd ...