• Medarbeidereide bedrifter : når de ansatte eier arbeidsplassen 

      Økland, Gunnar Magne (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Medarbeidereide bedrifter betyr at ansatte som arbeider i en bedrift, har ervervet og besitter en del av egenkapitalen. Artikkelen gir oversikt over tre former for medarbeidereide bedrifter, geografisk utbredelse, ...