• Grunnleggende utfordrende – utfordringer i undervisning i grunnleggende organisasjonsfag 

   Eide, Dorthe; Ladegård, Gro; Langåker, Lise; Lines, Rune; Nilsen, Etty; Wennes, Grete (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Denne artikkelen tar opp utfordringer ved å undervise på grunnleggende kurs i organisering og ledelse. Problematikken er hovedsakelig motivert av to forhold. For det første er undervisningen ofte studentenes første møte ...
  • Studentaktiv læring Erfaringer fra et kurs i produktutvikling og design 

   Raaheim, Arild; Nysveen, Herbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Ulike studier som har analysert erfaringer med omvendt undervisning (flipped classroom) viser til dels sprikende resultater. Noen studier viser at studentenes engasjement, motivasjon og læringsutbytte øker med innføringen ...