• Konsesjonar og konsesjonsverdi i norsk oppdrettsnæring 

      Bjørndal, Trond; Aaker, Harald (Arbeidsnotat, Master thesis, 2006-11)
      På same måte som ei rekkje andre næringar som er tufta på utvinning av naturressursar, er fiskeoppdrett i Noreg underlagt konsesjonsregulering. Verdien på ein konsesjon for oppdrett av laks er høg. I dette notatet startar ...