• Investment to serve future consumption needs : trade theory applied to demographic challenges 

   Almås, Ingvild (Working Paper, Working paper, 2005-11)
   One-good-economy neoclassical models predict that the non-synchronized aging between developing and developed economies can cause interaction between them leading to a Pareto improvement, e.g. Holzmann (2000). Interaction ...
  • Modernisert men urettferdig folketrygd? 

   Robstad, Siri Sollid; Almås, Ingvild (Arbeidsnotat;04/12, Working paper, 2012-01)
   Som et resultat av en aldrende befolkning har det i Norge som i de fleste andre OECD land, tvunget seg fram en reformering av pensjonssystemet. Med bred politisk enighet ble forslaget til modernisert folketrygd vedtatt med ...