• Næringsutvikling, stedsutvikling og omstilling 

   Jakobsen, Stig-Erik; Alvheim, Sturla; Hansen, Jens Christian; Kvitastein, Olav Andreas (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-12)
   Arbeidsnotatet er en underveisrapporten fra SNFs evaluering av den statlig støttede omstillingsinnsatsen i Bremanger, Vaksdal, Odda, Dalane (med Sokndal) og Glåmdal. Formålet med underveisrapporten er å etablere en ...
  • Unge voksnes flyttevalg : en gjennomgang av koblede flyttedata for seks norske kommuner 

   Fosso, Eli Janette; Alvheim, Sturla (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-08)
   Distriktskommuner som er preget av industri, fiskeri og landbruk, har over lang tid hatt det størst netto flyttetapet blant unge. Med dette som bakgrunn, tar arbeidsnotatet utgangspunkt i seks slike kommuner og analyserer ...
  • The urban system of Eastern Norway 

   Alvheim, Sturla (Working paper, Working paper, 2000-12)
   This working paper reports from a study carried out as part of the Interreg IIC project «Urban Systems and Urban Networking in the Baltic Sea Region», and has also been published as part of a seminar report by the VASAB ...