• Effekten av fastpris på bøker. En teoretisk tilnærming 

      Andersen, Jørgen Roberg (Arbeidsnotat;22/12, Working paper, 2012-06)
      Bokavtalen mellom Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen innebærer at medlemsforlagene har rett og plikt til å sette bokhandlernes salgspris på bøkene deres til og med 30. april året etter utgivelse. Dette ...