• Nyttekostnadsanalyse av nytt dobbeltspor Oslo S – Ski 

      Andersen, Christian; Andersen, Terje (Arbeidsnotat, Working paper, 2008-12)
      Dette arbeidsnotatet inneholder en nytte-kostnadsanalyse av nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon. Notatet er en del av rapporteringen fra et prosjekt, gjennomført for Jernbaneverket av Det Norske Veritas, Møreforskning ...