• Snyte skatt hvis mulig? Hva fortalte Verdiundersøkelsen 2007? 

      Lillestøl, Jostein; Andersson, Jonas (Arbeidsnotat;03/14, Working paper, 2014-02)
      Denne rapporten er basert på data fra Verdiundersøkelsen 2007, som er foreløpig Norges siste bidrag til World Values Survey (WVS). Undersøkelsen omfatter følgende spørsmål om holdningen til skattesnyteri: «Hvor på denne ...