• Gjeldsfinansiering av immaterielle investeringer 

      Berg, Merete Fiskvik; Bjugstad, Marit (Arbeidsnotat, Working paper, 2009-08)
      Denne utredningen omhandler gjeldsfinansiering av immaterielle investeringer. Hypotesen som ligger til grunn for arbeidet er at det er vanskelig å pantsette, og dermed lånefinansiere, slike investeringer. FoU antas å fungere ...