• Regionale og distriktspolitiske effekter av statlig havbrukspolitikk 

      Jakobsen, Stig-Erik; Berge, Dag Magne; Aarset, Bernt (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-06)
      Dette notatet er skrevet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementets Effektutvalg som ble nedsatt av Regjeringen høsten 2001. Utvalget jobber med kartlegging av effekter av statlig innsats på ulike områder. Notatet ...