• Extended prophylaxis with fondaparinux versus enoxaparin against venous thromboembolism 

   Bjorvatn, Afsane (Working paper, Working paper, 2004-06)
   Patients undergoing major orthopaedic surgery face considerable risk of venous thromboembolic complications (VTE). This paper presents cost-effectiveness analysis of extended prophylaxis with fondaparinux and enoxaparin ...
  • Prinsipper for tildeling av frekvenser i Norge 

   Sunnevåg, Kjell J.; Bjorvatn, Afsane (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-06)
   Man kan stille spørsmålstegn ved om allokering etter administrativ og skjønnsmessig vurdering av søkere til frekvenslisenser gir det ønskede resultat. De ulike søkerne kan gjerne dokumentere tilfredsstillende teknologisk ...