• Prediksjon av exit og exittyper gjennom ulike forretningssykluser 

      Ranestad, Erling; Christoffersen, Øystein Espe (Arbeidsnotat;37/13, Working paper, 2013-12)
      Hensikten med studien er å avdekke regnskaps- og organisatoriske forhold som påvirker sannsynligheten for at norske selskaper forlater markedet, og videre hvilke forhold som påvirker exittypene konkurs, M&A og frivillig ...