• Rettsliggjøring av nedbemanningsprosesser 

      Colbjørnsen, Tom (Arbeidsnotat, Working paper, 2006-06)
      I dette notatet blir det gjort rede for et forskningsprosjekt om rettsliggjøring av nedbemanningsprosesser. Vi definerer først begrepet rettsliggjøring, før vi viser hvordan dette fenomenet dekker viktige sider ved utviklingen ...