• Lokkevarer i dagligvaremarkedet : konkurransevirkninger 

      Didriksen, Lene Hole (Arbeidsnotat;26/12, Working paper, 2012-08)
      Lokkevarer og salg med tap benyttes på en rekke ulike områder, blant annet i pakkerabatter, tosidige markeder og markedsføring av merkevarer. Utvalgte varer prises så lavt at bedriftene pådras et tap, et tap som i de fleste ...