• Velferdsimplikasjoner av restrukturering i TV-markedet : en teoretisk studie 

      Eika, Håkon; Solheimsnes, Linda (Arbeidsnotat, Working paper, 2010-06)
      Vår hensikt er å analysere de velferdsgevinster som kan realiseres ved en reorganisering av dagens TV-marked. TV-markedet er tosidig i den forstand at TV-kanalene konkurrerer om seere på den ene siden, og om annonsører på ...