• Brukerrådets rolle i Statnett : en prinsipiell betenkning 

   Andersen, Christian; Eldegard, Tom; Singh, Balbir (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-02)
   Notatet er utarbeidet på oppdrag for Statnett SF og gir en prinsipiell vurdering av brukerrådets rolle i styringen av selskapet. Temaet er aktualisert ved regjeringens innspill til endringer i brukerrådets sammensetning ...
  • Regionale effekter av statlig politikk i kraftsektoren 

   Rusten, Grete; Eldegard, Tom (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-06)
   Vannkrafttilgangen spilte en nøkkelrolle for industriutviklingen i Norge, og fortsatt er mange av disse bedriftene bærebjelker på en rekke ensidige industristeder. Ved siden av den sterke eierkontrollen har myndighetene ...