• Hvordan gjør vi oss nett? : webstrategier for Hordalandskommuner 

      Rusten, Grete; Ellingsen, Winfried (Arbeidsnotat, Working paper, 2004-06)
      I dette notatet har vi kortfattet utarbeidet en analyse av hjemmesidesatsingen blant de 32 kommunene i Hordaland og Hordaland fylkeskommune i 2004. Formålet med prosjektet har vært å få økt oppmerksomhet og interesse for ...