• Fra plan til marked : en analyse av Kinas finansielle system 

      Erlandsen, Anna; Erlandsen, Ben-David (Arbeidsnotat, Working paper, 2004-11)
      Denne oppgaven er en presentasjon og en analyse av Kinas finansielle system. Det legges stor vekt på å vurdere systemets sunnhet, samt danne et bilde av sannsynligheten for at en finansiell krise vil ramme Kina i fremtiden. ...