• Muligheter og utfordringer i fremtidens rubrikkmarked på internett 

      Danielsen, Morten; Frøysok, Magnus (Arbeidsnotat, Working paper, 2009-02)
      Denne masterutredningen tar for seg muligheter og utfordringer i det internettbaserte rubrikkmarkedet. Den ser på teknologiutvikling på internett og utvikling av teknologiske plattformer samt konsumenter sin tilbøyelighet ...