• Næringsutvikling, stedsutvikling og omstilling 

      Jakobsen, Stig-Erik; Alvheim, Sturla; Hansen, Jens Christian; Kvitastein, Olav Andreas (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-12)
      Arbeidsnotatet er en underveisrapporten fra SNFs evaluering av den statlig støttede omstillingsinnsatsen i Bremanger, Vaksdal, Odda, Dalane (med Sokndal) og Glåmdal. Formålet med underveisrapporten er å etablere en ...