• Kompetanseutviklingsprogrammets første år : en foreløpig oversikt og vurdering 

      Døving, Erik; Johansen, Lars-Henrik; Skule, Sveinung (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-07)
      Notatet gir en oversikt over og foreløpig vurdering av Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). Hensikten med evalueringen er å undersøke om programmet gir resultater i samsvar med programmets intensjoner, samt å vurdere om ...