• Is there a demand response by patients in primary care? 

   Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar M. (Working paper, Working paper, 2006-11)
   We test whether a demand response by patients exists in the Norwegian primary care sector. In Norway, physicians are remunerated either by salary or by incentive contract, and we have access to a large data survey that ...
  • Prioriteringspraksis før og etter sykehusreformen 

   Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar M. (Arbeidsnotat, Working paper, 2007-03)
   Dette notatet dokumenter resultater fra ett av flere arbeider som hadde som formål å evaluere effekter av sykehusreformen. Målet med reformen, som ble gjennomført fra 1. januar 2002, var å legge grunnlaget for en helhetlig ...