• Kapitalskattereformen i 2006 : tilpassinger og nøytralitet 

      Klette, Svein Erik (2010:47, Working paper, 2010-11)
      Dette notatet tar for seg det ”nye” norske kapitalbeskatningssystemet som ble innført i 2006. Det nye systemet innebar en delvis dobbelbeskatning av selskap og aksjonærer. Før skattereformen ble utbytter og kapitalgevinster ...