• Immateriell verdiskaping, rekneskapsføring og verdirelevans 

   Knivsflå, Kjell Henry (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-05)
   Det har vorte hevda frå fleire hald at verksemder med stor im-materiell verdi-skaping offent-leggjer mindre verdirelevante rekne-skapstal enn andre verk-semder. I dette notatet vert denne hypo-tesen testa empirisk gjennom ...
  • The value relevance of financial reporting on the Oslo Stock Exchange 

   Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode (Working paper, Working paper, 2004-07)
   This paper focuses on the value relevance of accounting numbers in Norway over the period 1968–2002. This period covers a number of large, and distinct, changes in Norwegian accounting practice, which so far has culminated ...