• Eldre sykehuspasienter og det kommunale pleie- og omsorgstilbudet 

   Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode; Lurås, Hilde (Arbeidsnotat, Working paper, 2007-03)
   Dette notatet dokumenter resultater fra ett av flere arbeider som hadde som formål å evaluere effekter av sykehusreformen. Målet med reformen, som ble gjennomført fra 1. januar 2002, var å legge grunnlaget for en helhetlig ...
  • Free choice, waiting time and length of stay in Norwegian hospitals 

   Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode (Working paper, Working paper, 2005-04)
   In many countries’ public health care systems patients now have choice of hospital. Hospitals compete by offering quality services. In Norway, freedom of choice was expected to reduce waiting time for planned admissions. ...
  • Internasjonalisering og lønnsomhet blant norske leverandører til olje- og gassutvinning 

   Kristiansen, Frode (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-08)
   SNF har i mange arbeider studert internasjonalisering og lønnsomhet blant norske leverandører til petroleumsvirksomheten. Bakgrunnen for notatet var et ønske om å utnytte tidligere innsamlede spørreskjemaopplysninger om ...
  • Long term care and hospital length of stay for elderly patients 

   Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode; Lurås, Hilde (Working paper, Working paper, 2007-04)
   The proportion of elderly people in the population is increasing and old patients’ bed occupancy rate in hospitals increases as a fraction of total bed occupancy. Because old patients, on average, are frailer than other ...
  • Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 1999 

   Kristiansen, Frode; Heum, Per; Vatne, Eirik (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-06)
   På oppdrag fra Olje- og energidepartementet og INTSOK gjennomførte SNF våren 2000 en spørreskjemaunder-søkelse blant norske leverandører til petro-leumsvirksomhet. Undersøkelsen omfatter besvarelser fra i alt 209 foretak ...
  • Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 2001 

   Kristiansen, Frode; Heum, Per; Vatne, Eirik (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-06)
   For tredje gang gjennomførte SNF våren 2002 en spørreskjemaundersøkelse blant norske leverandører til petroleumsvirksomhet. Undersøkelsen omfatter besvarelser fra i alt 198 foretak. Foretakene hadde en omsetning relatert ...
  • Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 2003 

   Kristiansen, Frode; Heum, Per; Vatne, Eirik; Wiig, Wibecke (Arbeidsnotat, Working paper, 2004-09)
   SNF har for fjerde gang gjennomført en spørreunder­søkelse blant norske leverandører til petro­leumsvirksomhet, der temaet er hvordan disse orienterer seg mot ulike markeder. Denne gangen gjelder kartleggingen virksomhet ...
  • Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 2005 

   Heum, Per; Kristiansen, Frode; Vatne, Eirik; Wiig, Wibecke (Arbeidsnotat, Working paper, 2006-06)
   SNF har for femte gang gjennomført en spørreundersøkelse blant norske leverandører til petroleumsvirksomhet, der temaet er hvordan disse orienterer seg mot ulike markeder. Denne gangen gjelder kartleggingen virksomhet i ...
  • Petrorettet næringsliv i Norge : tiltakende internasjonalisering og global tilstedeværelse 

   Heum, Per; Vatne, Eirik; Kristiansen, Frode (Arbeidsnotat, Working paper, 2006-10)
   SNF har fire ganger de siste 6-7 årene kartlagt markedsorienteringen til foretak etablert i Norge og som leverer varer og tjenester til oppstrøms petroleumsvirksomhet. Disse kartleggingene er utført på oppdrag for Olje- ...