• Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? 

      Krosby, Therese Ugelvik; Stusvik, Vibeke (Arbeidsnotat;28/13, Working paper, 2013-08)
      Selv om norske forbrukere har det dårligste utvalget av dagligvarer i Norden, møter de det høyeste prisnivået. Dagligvaremarkedet i Norge består i hovedsak av fire store grupperinger, og har en konsentrasjon av markedsmakt ...