• Developing social capital through the SLU leadership development program 

   Stensaker, Inger G.; Kjøde, Arne; Kvitastein, Olav Andreas (Working paper, Working paper, 2009-07)
   This report is one of several reports within the GOLD research project at SNF. The research project aims to identify tools and techniques applied by Norwegian-based multinational companies that seek to develop a competitive ...
  • Næringsutvikling, stedsutvikling og omstilling 

   Jakobsen, Stig-Erik; Alvheim, Sturla; Hansen, Jens Christian; Kvitastein, Olav Andreas (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-12)
   Arbeidsnotatet er en underveisrapporten fra SNFs evaluering av den statlig støttede omstillingsinnsatsen i Bremanger, Vaksdal, Odda, Dalane (med Sokndal) og Glåmdal. Formålet med underveisrapporten er å etablere en ...