• Business Region Bergen : bakgrunnsnotat for indikatorer 

   Andersen, Christian; Mjørlund, Rune; Rusten, Grete (Arbeidsnotat, Working paper, 2009)
   SNF har på oppdrag av Business Region Bergen (BRB) utarbeidet et sett med indikatorer for relevante økonomiske og strukturelle forhold innen BRB. For en del indikatorer er det ikke tilgang på kommunedata, og indikatorene ...
  • Insentiver til investeringer i forskning og utvikling 

   Mjørlund, Rune; Skjeret, Frode André (2009:36, Working paper, 2009-12)
   Arbeidsnotatet diskuterer i lys av økonomisk teori insentiver til investeringer i forskning og utvikling. Vi ser spesielt på tilfellet hvor det er ønskelig at flere aktører gis insentiver til å samarbeide om investeringer ...
  • Markedsføring av kjøtt i Norge : organisering og finansieringskilder 

   Gaasland, Ivar; Mjørlund, Rune; Vårdal, Erling (Arbeidsnotat, Working paper, 2008-06)
   Dette notatet belyser statens bidrag til dekning av markedsføringskostnader i kjøttbransjen, og beskriver hvordan de ulike finansieringsordningene er organisert.