• Ekstern arbeidskraft i bedriftens kjernevirksomhet 

      Nesheim, Torstein; Nesheim, Anne; Garnæs, Siri (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-02)
      Innen sentrale perspektiver i strategi, organisasjonsfag og arbeidslivsforskning blir det antatt at menneskelige ressurser som er særlig viktige for evnen til å konkurrere bør organiseres internt, ved at ‘bærerne’ av ...