• Tilpasninger til CO2 avgift i skipsfartsnæringen 

      Olsen, Kristian (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-07)
      Dette notatet belyser konsekvensene for nærskipsfarten mellom Norge og kontinentet av å innføre en CO2 avgift på internasjonal bunkers. Vi beregner hvordan en slik avgift vil påvirke driftskostnadene for ulike typer skip ...