• Tørrskodd Vestland. Arbeidsmarkedsvirkninger av ferjefritt samband Bergen-Stavanger 

      Heum, Per; Norman, Eva Benedicte; Norman, Victor D.; Orvedal, Linda (Arbeidsnotat;33/12, Working paper, 2012-10)
      I denne rapporten drøftes og tallfestes regionaløkonomiske virkninger for Sørvestlandet av ferjefritt stamveiforbindelse mellom Stavanger og Bergen. Analysen er et supplement til «tradisjonelle» nytte-kostnadsanalyser. ...