• Brukeravgifter i samferdselssektoren : et velferdsteoretisk perspektiv 

   Pedersen, Karl Rolf (;2012:08, Working paper, 2012-01)
   Dette notatet gir en introduksjon til hvordan brukeravgifter i samferdelssektoren bør beregnes, det vil si hvordan optimale brukeravgifter kan finnes. Utgangspunktet er moderne velferdsteori, og fremstillingen er basert ...
  • Foreign aid and international public goods : incentives and strategic behavior 

   Pedersen, Karl Rolf (Working Paper, Working paper, 2002-08)
   This paper considers a stylized model where a donor and a recipient government derive utility from a public good (for example consumption among the poor or defense capacity in the recipient country), in addition to a private ...
  • OL i Tromsø: Hva koster egentlig et idrettsanlegg? 

   Pedersen, Karl Rolf (Arbeidsnotat, Working paper, 2008-09)
   I dette notatet illustreres – ved hjelp av et eksempel – hvordan ulike mål på samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til bygging av et OL-relatert idrettsanlegg, kan beregnes. Utgangspunktet er anleggskostnadene vurdert til ...
  • Verdien av en (ny) arbeidsplass (i Nord) 

   Pedersen, Karl Rolf (Arbeidsnotat, Working paper, 2008-12)
   Hva er verdien av en (ny) arbeidsplass – sett fra samfunnets side? Formålet med dette notatet er å skissere – med utgangspunkt i moderne velferdsteori – en metode som kan brukes til å svare på dette spørsmålet. Svaret ...