• NUF. Et verktøy for økonomisk kriminalitet? 

      Lamøy, Erik; Pettersen, Torstein Klokk (Arbeidsnotat, Working paper, 2009-09)
      Sammendrag Denne utredningen tar for seg mulighetene for økonomisk kriminalitet ved bruk av selskapsformen norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). Selv om selskapsformen i seg selv ikke er ny, har den blitt meget populær ...